Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Giới thiệu

Phân công nhiệm vụ cán bộ phần hành trực thuộc Trung tâm Đào tạo liên tục
16/06/2016
Ngày 10 tháng 6 năm 2016, đồng chí Giám đốc Trung tâm đã ký ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các cán bộ phần hành và áp dụng thực hiện từ ngày 15/6/2016. Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Thông tin liên hệ
13:43 03/03/2016
Phân công nhiệm vụ cán bộ phần hành các bộ phận
11:29 01/03/2016
Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Trần Tú Khánh, các Tổ công tác đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cán bộ phần hành trực thuộc. Cụ thể...
Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh - kết nối Nhà trường với người học và các đối tác
07:44 30/11/2015
Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục (gọi tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục), được thành lập theo Quyết định số 2298/QĐ-ĐHV ngày 25 tháng...
Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục Trường Đại học Vinh
09:20 09/11/2015
Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 3869/QĐ-ĐHV về việc ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học...
Quy chế phối hợp giữa các đơn vị với Trung tâm Đào tạo liên tục trong thực hiện nhiệm vụ được giao
14:04 03/11/2015
Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực công tác bao gồm: tổ chức đào...
Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ phần hành thuộc Trung tâm Đào tạo Liên tục
13:19 27/10/2015
Áp dụng từ ngày 01/10/2015. Chi tiết ở file đính kèm.
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Liên tục & Hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục
08:51 27/10/2015
Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-ĐHV về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Liên tục & chuyển giao khoa học công nghệ, dịch...
Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh
08:38 27/10/2015
Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-ĐHV về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh. Quỹ được hình thành trên cơ...
Một vài nét về Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh
08:36 27/10/2015
Mục đích của Quỹ là nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tổ chức tài trợ học bổng, trợ cấp cho người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí vươn lên trong học...
Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ, tin hoc, kỹ năng mềm
Thông tin tuyển dụng
Chứng chỉ ứng dụng CNTT
Đào tạo kỹ năng mềm
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3733.666.Fax: (038)3855269 Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lê Công Đức - Phó giám đốc phụ trách
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.