CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Học phí + Chứng chỉ (vnđ)

1.

Tiếng Trung A1

1.750.000

2.

Tiếng Anh A1

2.000.000

3.

Tiếng Anh A2

2.200.000

4.

Tiếng Anh B1

3.000.000

5.

Tiếng Anh B2

4.000.000

6.

Tiếng Anh C1

4.500.000

7.

Luyện thi IELTS/FCE

*

8.

Tiếng Pháp, Nhật, Nga, Hàn, Lào

*

9.

Tiếng Trung A, B

*

 


 

Ghi chú: Các chứng chỉ (*) xin liên hệ để biết kinh phí đào  tạo
Mọi thông tin về các chứng Ngoại ngữ, liên hệ:
ThS. Nguyễn Đình Tuấn
Điện thoại: 0912.219.879
Email: tuannguyendinh77@gmail.com