CÁC CHỨNG CHỈ KỶ NĂNG MỀM

 Học phí + Chứng chỉ (vnđ)

1.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

*

2.

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán

*

3.

Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản

*

4.

Kỹ năng xác định mục tiêu phù hợp

*

5.

Kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội

*

6.

Kỹ năng làm việc theo nhóm

*

7.

Kỹ năng làm chủ và tự đánh giá bản thân

*

8.

Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

*

9.

Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng

*

10.

Kỹ năng lắng nghe và học hỏi những lời phê bình của người khác

*

11.

Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

*

12.

Kỹ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng và giải quyết khủng hoảng

*

13.

Khả năng tập trung

*

14.

Kỹ năng lãnh đạo

*

15.

Kỹ năng quản lý thời gian

*


 Ghi chú: Các chứng chỉ (*) học phí 450.000 vnđ
Mọi thông tin về các kỹ năng mềm, liên hệ:
ThS. Phạm Tiến Đông
Điện thoại: 0974.856.676
Email: dongpt@vinhuni.edu.vn